Профил на купувача > Детайли

Профил на купувача:
ОП – чрез събиране на оферти с обява за Възстановяване на асфалтови настилки в селата Гурково, Радотина, Скравена, Трудовец, Новачене след извършване на ремонтни дейности по водопроводната и канализационната мрежа и доставка на минералбетон в три обособени позиции” Обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1: „Възстановяване на асфалтова настилка в селата Гурково, Радотина, Скравена, Трудовец след извършване на ремонтни дейности по водопроводната и канализационната мрежа”; 2. Обособена позиция № 2: „Цялостно асфалтиране на ул. Христо Смирненски в село Новачене след извършване на ремонтни дейности по водопроводната мрежа”; 3. Обособена позиция № 3: „Доставка на минералбетон НТК 0-40”.
Възстановяване на асфалтови настилки в селата Гурково, Радотина, Скравена, Трудовец, Новачене след извършване на ремонтни дейности по водопроводната и канализационната мрежа и доставка на минералбетон
11/9/2017 3:19:15 PM
Прикачени документи:
решение - файл 1
Протокол - файл 2
Протокол - файл 1
съобщение - файл 1
Решения - файл 1
Обновления - файл 1
Документация - файл 1