Профил на купувача > Детайли

Профил на купувача:
Доставка на водопроводни и канализационни тръби, фитинги и арматури в две обособени позиции: обособена позиция 1- Доставка на водопроводни и канализационни тръби и фитинги; обособена позиция 2- доставка на В и К арматури
Доставка на водопроводни и канализационни тръби, фитинги и арматури, необходими за основната дейност на фирмата
3/31/2015 4:31:33 PM
Прикачени документи:
съобщение - файл 4
Протокол - файл 3
Информация - файл 2
Информация - файл 1
Договор - файл 2
Договор - файл 1
съобщение - файл 3
съобщение - файл 2
Протокол - файл 3
Решение - файл 2
Протокол - файл 1
съобщение - файл 1
Документация - файл 17
Документация - файл 16
Документация - файл 15
Решения - файл 1
Обновления - файл 1
Документация - файл 1
Документация - файл 1
Документация - файл 1
Документация - файл 1
Документация - файл 1
Документация - файл 1
Документация - файл 1
Документация - файл 1
Документация - файл 1
Документация - файл 1
Документация - файл 1
Документация - файл 1
Документация - файл 1
Документация - файл 1