Профил на купувача > Детайли

Профил на купувача:
Доставка на водопроводни и канализационни тръби, фитинги и арматури в две обособени позиции: обособена позиция 1- Доставка на водопроводни и канализационни тръби и фитинги; обособена позиция 2- доставка на В и К арматури-прекратена
ПРЕКРАТЕНА
2/27/2015 1:22:28 PM
Прикачени документи:
Решение - файл 2
Решения - файл 1
Обновления - файл 1
Документация - файл 1
Документация - файл 1
Документация - файл 1
Документация - файл 1
Документация - файл 1
Документация - файл 1
Документация - файл 1
Документация - файл 1
Документация - файл 1
Документация - файл 1
Документация - файл 1
Документация - файл 1
Документация - файл 1
Документация - файл 1