Профил на купувача > Детайли

Профил на купувача:
Доставка на 3 (три) бр. нови високопороходими автомобили
"Доставка на 3 (три) бр. нови високопороходими автомобили с открит товарен отсек тип "пикап" при условията на шесдесет месечен финансов лизинг за нуждите на "В и К Бебреш" ЕООД
9/25/2014 7:46:57 PM
Прикачени документи:
Документация - файл 13
Договор - файл 7
Договор - файл 6
Договор - файл 5
Договор - файл 4
Договор - файл 3
Договор - файл 2
Договор - файл 1
Допълнително споразумение - файл 2
Допълнително споразумение - файл 1
Протокол 2 - файл 3
Протокол 2 - файл 2
Протокол 2 - файл 1
Протокол - файл 4
Протокол - файл 3
Протокол - файл 2
Протокол- файл 1
Решение - Промяна 5
Решение - Промяна 4
Решение - Промяна 3
Решение - Промяна 2
Решение - Промяна 1
Административни сведения
Описание
Решение - файл 4
Решение - файл 2
Решение - файл 3
Решение - файл 1
Документация - файл 10
Документация - файл 8
Документация - файл 9
Документация - файл 6
Документация - файл 7
Документация - файл 4
Документация - файл 5
Документация - файл 2
Документация - файл 3
Документация - файл 1
Обявление - файл 8
Обявление - файл 9
Обявление - файл 6
Обявление - файл 7
Обявление - файл 4
Обявление - файл 5
Обявление - файл 2
Обявление - файл 3
Обявление - файл 1