Профил на купувача > Детайли

Профил на купувача:
Обществена поръчка за 3 броя нови автомобили
"Доставка на 3 (три) бр. нови високопороходими автомобили с открит товарен отсек тип "пикап" при условията на шесдесет месечен финансов лизинг за нуждите на "В и К Бебреш" ЕООД
9/16/2014 12:01:05 AM
Прикачени документи:
Решение - файл 4
Решение - файл 3
Решение - файл 2
Решение - файл 1
Приложение 12
Приложение 11
Приложение 10
Приложение 9
Приложение 8
Приложение 7
Приложение 6
Приложение 5
Приложение 2,3,4
Описание
Административни сведения